Украина

Megamap
Выбрать другой город

/ Вся Украина

Колледжи, лицеи на карте Украины

Скрыть карту
компаний: 33
 • Мариупольский Городской Технологический Лицей

  Адрес:  Украина, Донецкая область, Мариуполь, пр. Ильича, 133
  Просмотров за месяц: 3334 
 • Маріупольський механiко-металургiйний коледж ДВНЗ "ПДТУ"

  Заснований в 1966 році механіко-металургійний технікум є державним вищим навчальним закладом 1 рівня акредитації і дає можливість одержання кваліфікації молодшого спеціаліста та продовження навчання в ПДТУ з одержанням кваліфікації бакалавра, спеціаліста та магістра.

  З 2011 року Механіко-металургійний технікум перейменовано у Маріупольський механіко-металургійний коледж Вищого державного навчального закладу "Приазовський державний технічний університет".


  Маріупольський механіко-металургійний коледж користується заслуженою популярністю на металургійних підприємствах міста і держави. Його випускники працюють на різних промислово-господарських об’єктах, багато з них на високих керівних посадах та удостоєні високих державних нагород.
  Навчальний заклад має сучасний комплекс, що складається з навчального, лабораторного, суспільно-побутового корпусів, навчально-виробничих майстерень, гуртожитку, двох спортивних залів, двох актових залів, клубу художньої самодіяльності, п’яти комп’ютерних залів. Все це дозволяє проводити заняття досвідченим викладачам на високому науковому та методичному рівні.

  Директор технікуму – Кисельов Віктор Єгорович, відмінник освіти України.

  Структурні підрозділи:
  5 відділень (3 денні, заочне і довузівської підготовки (підготовчі курси)
  16 предметних і циклових комісій

  Форми навчання:
  денна
  заочна


  На денну форму навчання приймаються особи, які мають документ державного зразку про базову загальну середню освіту(9класів) на спеціальності:

  Галузь та спеціальності:
  0305 «Економіка та підприємництво»
  5.03050901 “Бухгалтерський облік” (отримують кваліфікацію - молодший спеціаліст з бухобліку)


  0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
  5.05010301 “Розробка програмного забезпечення” (отримують кваліфікацію - технік-програміст)


  0504 «Металургія та матеріалознавство»
  5.05040102 “Доменне виробництво” (отримують кваліфікацію - технік-металург)
  5.05040103 “Виробництво сталі і феросплавів” (отримують кваліфікацію - технік-металург)
  5.05040106 “Обробка металів тиском” (отримують кваліфікацію - технік-технолог(механіка) )


  0505 «Машинобудування та матеріалообробка»
  5.05050205 “Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств” (отримують кваліфікацію - технік-механік з експлутації та ремонту устаткування )


  0507 «Електротехніка та електромеханіка»
  5.05070107 “Монтаж та експлуатація засобів автоматики електричних систем” (отримують кваліфікацію - технік-електрик )


  0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»
  5.07010103 “Організація перевезень і управління на залізничному транспорті” (отримують кваліфікацію - технік-організатор перевезень )
  5.07010501 “Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу” (отримують кваліфікацію - технік-електромеханік )


  Наші нові спеціальності (набір з 2011 року):

  5.06010301 "Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідводу" (отримують кваліфікацію - технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства )

  5.05060104 "Експлуатація технологічного і теплотехнічного обладнання і систем теплопостачання" (отримують кваліфікацію - технік-теплотехнік)


  При наявності вакантних місць проводиться додатковий набір на 2 курс на базі 11 класів на контрактній основі.

  На заочну форму навчання мають змогу вступати абітурієнти з документами державного зразку про повну загальну середню освіту
  (11 класів) на такі ж спеціальності за контрактною основою.

  Для вступу на денне відділення подаються документи:
  1. Заява
  2. Документ про освіту(оригінал)
  3. Медичні довідки 25ю, 63 зі школи, 86-у-медичного огляду з поліклініки №4
  4. Фотокартки 3х4 – 8шт.
  5. Характеристика для юнаків
  6. Копія свідоцтва про народження
  7. Копія ідентифікаційного номера

  Для заочного навчання:
  1. Заява
  2. Документ про освіту
  3. Фотокартки 3х4-4шт.
  4. Копія трудової книжки
  5. військовий квиток, паспорт подається особисто.

  Вступні іспити:
  - Математика(усно)
  - Українська мова(диктант)
  На заочному відділені з цих предметів проводиться співбесіда.

  За результатами співбесіди на денне відділення вступають особи:
  - що мають свідоцтво особливого зразку;
  - випускники ПТУ, які отримали диплом з відзнакою;
  - особи, яким надано таке право Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

  Право на зарахування мають особи, які успішно витримали іспити і пройшли за конкурсом на вибрані спеціальності.

  Поза конкурсом при одержанні позитивних оцінок на вступних іспитах зараховуються:
  - діти-сироти та такі, що залишилися без опіки батьків;
  - інваліди 1 та 2 груп, яким не протипоказано навчання за обраною спеціальністю;
  - особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;
  - діти військовослужбовців Збройних Сил України, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків.

  На заочне навчання зараховуються в такому порядку:
  - особи, що працюють за обраною спеціальністю;
  - військовослужбовці, які звільнені у запас протягом останніх трьох років;
  - випускники ПТУ зі спорідненою спеціальністю.

  Детальніше про умови прийому до технікуму можна взнати за адресою:
  м. Маріуполь, вул.. Гугеля-10 (денне відділення);
  вул.. Ливарна-10 (заочне відділення);
  та за телефонами:
  22-24-79, 22-24-29, 22-69-37 (денне відділення);
  39-37-00, 39-31-88 (заочне відділення).
  Адреса електронної пошти в Інтернеті: peter@mariupol.net

  Технікум має ліцензію Міністерства освіти і науки України на право проведення освітньої діяльності.
  Довузовская подготовка

  Для вступників на денне відділення в коледжі працюють 6-місячні підготовчі курси. Випускні екзамени для слухачів підготовчих курсів можуть зараховуватися як вступні випробування до коледжу.
  Адрес:  Украина, Донецкая область, Мариуполь, улица Гоголя
  Просмотров за месяц: 3029 
 • Школа-гимназия № 27

  учебно-воспитательный комплекс
  Адрес:  Украина, Донецкая область, Мариуполь, ул. 50 лет СССР, 56
  Просмотров за месяц: 1749 
 • Технический Лицей

  учебно-воспитательный комплекс, школа-лицей I-II ступеней
  Адрес:  Украина, Донецкая область, Мариуполь, ул. Пушкина, 51
  Просмотров за месяц: 1614 
 • Мариупольский Городской Лицей

  Обучение в лицее ведется по двум направлениям: гуманитарном и естественно-математическом. Изучение фундаментальный общеобразовательных дисциплин в совокупности с предметами по выбору, изучение второго иностранного языка, спецкурсом «Теория и практика научных исследований», который возглавляют преподаватели ВУЗов, обеспечивают высокий уровень компетентности учащихся, их успешное поступление в ВУЗы Украины, стран СНГ и дальнего зарубежья.
  Адрес:  Украина, Донецкая область, Мариуполь, пр. Ленина, 79
  Просмотров за месяц: 1518 
 • Маріупольський коледж ПДТУ

  Загальна інформація
  Маріупольський коледж ПДТУ – перспективний учбовий заклад першого рівня акредитації,що дінамічно розвивається та має необхідний кадровий потенціал, матеріально-технічну базу.
  Маріупольський коледж ПДТУ здійснює підготовку фахівців кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальностями: «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» (напрям „Транспортні технології”); «Організація обслуговування на транспорті» (напрям „Менеджмент”); «Правознавство» (напрям „Право”); «Організація туристичного обслуговування» (напрям «Туризм»); «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»(напрям „Машинобудування”); «Зварювальне виробництво»(напрям „Машинобудування”); «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»(напрям „Автоматизація та компютерно інтегровані технології”); «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» (напрям „Електротехнології”).

  Історична довідка

  Маріупольський коледж ПДТУ (м. Маріуполь) організований у 1901 році за рішенням Маріупольської міської думи як нижче механіко-технічне училище

  В 1927р. перейменований як металургійний технікум Наркому воєнної промисловості.

  У 1963р. перейменований в Індустріальний технікум (розпорядження Ради Міністрів УРСР №144 від 08.02.63р.) і підпорядкований Міністерству чорної металургії УРСР.

  У 1992р. технікум увійшов до складу Державного комітету України з металургійної промисловості (наказ Держкомітету від 10 січня 1992р. № 7).

  На підставі Постанови Кабінету Міністрів "Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів" від 25.05.97р. № 526 та наказу Міністерства освіти "Про реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти" від 20.06.97р. № 218 технікум увійшов до складу Приазовського державного технічного університету (ПДТУ) як структурний підрозділ без права юридичної особи.

  Наказом МОНУ від 16.04.2009 р. № 331 «Про реорганізацію структурних підрозділів Приазовського державного технічного університету» Індустріальний технікум ПДТУ та Маріупольський коледж ПДТУ реорганізовано шляхом об’єднання в Маріупольський коледж Приазовського державного технічного університету.

  Основним документом, який регламентує діяльність коледжу є Статут ПДТУ та Положення про МК ПДТУ, в якому враховано специфіку навчального закладу.

  Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою підготовки, навчальними програмами дисциплін, іншими нормативними актами органів державного управління освіти та технікуму.

  Відомості про спеціальності

  «Зварювальне виробництво» – по закінченню навчання студенти отримують кваліфікацію технік-технолог зварювального виробництва з напряму «Машинобудування та матеріалообробка». Згідно рейтингу випускники розподіляються і направляються на такі підприємства міста: ВАТ «ММК ім. Ілліча», ВАТ «МЗВМ», ВАТ «Азовзагальмаш», ТОВ «Судоремонтний завод» на посади: технік-технолог, технік з підготовки виробництва, майстер виробничої діяльності, начальник бригади, директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми).

  «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» - по закінченню навчання студенти отримують кваліфікацію технік-електрик з напряму «Електротехніка та електромеханіка». Згідно рейтингу випускники розподіляються і направляються на такі підприємства міста: ВАТ «ММК ім. Ілліча», ВАТ «МЗВМ», ВАТ «Азовзагальмаш», ТОВ «Судоремонтний завод» на посади: технік-електрик, майстер дільниці, енергетик цеху, електромонтажник-налогоджувальник, начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості та підприємствах різних форм власності.

  «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» - по закінченню навчання студенти отримують кваліфікацію технік-електромеханік з напряму «Автоматика та управління». Згідно рейтингу випускники розподіляються і направляються на такі підприємства міста: ВАТ «ММК ім. Ілліча», ВАТ «МЗВМ», ВАТ «Азовзагальмаш», ТОВ «Судоремонтний завод» на посади: технік з налагодження, технік-конструктор, електромеханік дільниці, монтажник-налагоджувальник КВП, контролер електромонтажних робіт, електромонтер, монтажник апаратури та систем автоматичного контролю, КВП та автоматики, слюсар з КВП та автоматики.

  «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» - по закінченню навчання студенти отримують кваліфікацію технік-технолог з напряму «Машинобудування та матеріалообробка». Згідно рейтингу випускники розподіляються і направляються на такі підприємства міста: ВАТ «ММК ім. Ілліча», ВАТ «МЗВМ», ВАТ «Азовзагальмаш», ТОВ «Судоремонтний завод» на посади: майстер виробничої дільниці, майстер контрольної дільниці, начальник дільниці, директор малого промислового підприємства, технік-технолог, технік з нормування праці, контролер верстатних і слюсарних робіт.

  «Організація туристичного обслуговування» - по закінченню навчання студенти отримують кваліфікацію фахівець з організації туризму з напряму «Туризм». Згідно рейтингу випускники розподіляються і направляються в готелі, туристичні агентства, бюро подорожей міста на посади: фахівець з готельного обслуговування, оператор автоматизованого розрахунку в готелі, адміністратор готелю (тур комплексу), черговий, агент туристичного бізнесу, екскурсовод.

  «Організація обслуговування на транспорті» - по закінченню навчання студенти отримують кваліфікацію фахівець в галузі управління обслуговування на транспорті з напряму «Менеджмент». Згідно рейтингу випускники розподіляються і направляються в транспортні організації міста. на посади: агент із замовлень населення на перевезення, агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті), експедитор з перевезень вантажів, черговий по транспортно-експедиційному агентству (філіалу), черговий по залізничній станції, черговий по станції метрополітену.

  «Організація перевезень і управління на автотранспорті» - по закінченню навчання студенти отримують кваліфікацію технік-організатор перевезень з напряму «Транспортні технології». Згідно рейтингу випускники розподіляються і направляються в транспортні організації міста. на посади: технік-технолог (механіка, організатор перевезень), диспетчер автомобільного транспорту, диспетчер з міжнародних перевезень, диспетчер служби перевезень, диспетчер станцій.


  «Правознавство» - по закінченню навчання студенти отримують кваліфікацію юрист-молодший спеціаліст з напряму «Право». Згідно рейтингу випускники розподіляються і направляються в юридичні фірми, суди та прокуратури міста на посади: фахівець по найму робочої сили, організатор по персоналу, інспектор з контролю за виконанням доручень, секретар виконкому, секретар управління, секретар судового засідання, керуючий справами виконавчого комітету, державний виконавець, розпорядник суду, кодифікатор, інспектор по контролю господарського суду, помічник голови місцевого районного суду, помічник нотаріуса, інспектор з виплати та призначення пенсій, приватний детектив, інспектор приймальних загальних і інших відділів виконавчих комітетів, молодший інспектор митної служби.

  Напрями роботи

  Студенти денної форми навчання проходять практику на провідних підприємствах і в організаціях міста Маріуполя. А студенти спеціальності «Правознавство» проходять практику в юридичних фірмах, судах і прокуратурі, в процесі навчання приймають участь в роботі «Юридичної клініки» і надають безкоштовні юридичні послуги населенню.

  Студенти МК ПДТУ беруть участь у всіх заходах коледжу, міста, університету: «Дебют першокурсників»,«Студентська Весна», юмористична програма «Студентська пурга», КВН, транспортна естафета, розважально-пізнавальні шоу зі спеціальності, різноманітні розважальні і концертні програми, інтелектуальні і ділові ігри, конкурси, спортивні змагання.
  Студенти коледжу з інших міст забезпечуються місцями в гуртожитку ПДТУ, а також мають нагоду скористатися послугами санаторію-профілакторію ПДТУ і спортивно-оздоровчого комплексу "Олімп".
  Випускники коледжу можуть працевлаштуватися на підприємствах міста, а також мають право продовжити навчання у вищих навчальних закладах міста і України по скороченим строкам (кваліфікаційні рівні «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»), мають нагоду продовжити навчання на наступний кваліфікаційний рівень в ПДТУ на пільгових фінансових умовах.

  Запрошуємо на навчання з отриманням документа державного зразка на відділення професійно-практичної підготовки без сертифікатів ЗНО, без вступних іспитів з можливістю подальшого продовження навчання в коледжі за скороченою формою.

  Навчання проводиться за професіями:
  - агент з постачання;
  - агент з організації туризму;
  - адміністратор;
  - черговий по поверху ( готелю, кемпінгу, пансіонату);
  - покоївка;
  - електрогазозварник;
  - електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
  - слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики;
  - токар.
  Адрес:  Украина, Донецкая область, Мариуполь, Театральная площадь, 63/2
  Просмотров за месяц: 1355 
 • Школа-лицей № 14

  учебно-воспитательный комплекс
  Адрес:  Украина, Донецкая область, Мариуполь, ул. Пашковского, 62
  Просмотров за месяц: 1243 
 • Мариупольский Профессиональный Лицей в сфере услуг и торговли

  Адрес:  Украина, Донецкая область, Мариуполь, пр. 1 Мая, 51
  Просмотров за месяц: 1161 
 • Профессиональный лицей "Политехник"

  Адрес:  Украина, Киев, улица Ванды Василевской, 24
  Просмотров за месяц: 1105 
 • Лицей, ПГТУ

  Адрес:  Украина, Донецкая область, Мариуполь, пр. Металлургов, 54
  Просмотров за месяц: 1042 
 • Юридический лицей Киевского национального университета внутренних дел Украины

  Адрес:  Украина, Киев, Воздухофлотская улица, 53
  Просмотров за месяц: 1036 
 • Мариупольский Профессиональный Строительный Лицей

  Адрес:  Украина, Донецкая область, Мариуполь, ул. Лепорского, 2
  Просмотров за месяц: 977 
 • Гимназия № 2

  Адрес:  Украина, Донецкая область, Мариуполь, ул. Лавицкого, 7
  Просмотров за месяц: 946 
 • Гимназия №1

  Мариупольский учебно-воспитательный комплекс
  Адрес:  Украина, Донецкая область, Мариуполь, ул. Воинов-Освободителей, 92
  Просмотров за месяц: 931 
 • Эколого-природоведческий лицей №116

  Адрес:  Украина, Киев, Сельскохозяйственный переулок, 2
  Просмотров за месяц: 851 
 • УВЗО школа-лицей "Дарование" Киевской Академии наук

  Адрес:  Украина, Киев, улица Академика Туполева, 3
  Просмотров за месяц: 850 
 • Мариупольский Профессиональный Лицей

  Адрес:  Украина, Донецкая область, Мариуполь, ул. Воинов-Освободителей, 8
  Просмотров за месяц: 833 
 • Мариупольский Профессиональный Машиностроительный Лицей

  Адрес:  Украина, Донецкая область, Мариуполь, улица Макара Мазая
  Просмотров за месяц: 813 
 • Мариупольский Профессиональный Лицей Автотранспорта

  Адрес:  Украина, Донецкая область, Мариуполь, улица Таганрогская, 199
  Просмотров за месяц: 760 
 • Школа-лицей "Дарование" Киевской академии наук

  Адрес:  Украина, Киев, бульвар Кольцова, 20б
  Просмотров за месяц: 744 
 • Украинский физико-математический лицей

  Адрес:  Украина, Киев, проспект Академика Глушкова, 6
  Просмотров за месяц: 742 
 • Экономико-правовой лицей

  Обучение с 8 по 11 класс. Профили: экономика и право. Английский язык.<br/> Условия поступления: тестирование (экономика - математика и украинский, право - история и украинский).<br/> Сотрудничество с КИМО, Академией адвокатуры, Академией Налоговой государственной службы Украины, Киевским лицеем туризма и экономики и права, Государственной академией статистики и учета и аудита, Киевским национальным торгово-экономическим институтом.<br/>
  Адрес:  Украина, Киев, улица Милютенко, 5б
  Просмотров за месяц: 727 
 • Финансовый лицей

  Адрес:  Украина, Киев, проспект Георгия Гонгадзе, 32е
  Просмотров за месяц: 713 
 • Финансово-правовой лицей

  Адрес:  Украина, Киев, улица Кудряшова, 12/14
  Просмотров за месяц: 705 
 • Технологический лицей

  Адрес:  Украина, Киев, улица Тампере, 7а
  Просмотров за месяц: 701 
 • Русановский лицей

  Адрес:  Украина, Киев, бульвар Алексея Давыдова, 17а
  Просмотров за месяц: 701 
 • Украинский гуманитарный лицей Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко

  Адрес:  Украина, Киев, переулок Ивана Козловского, 3
  Просмотров за месяц: 685 

Показать ещё  

Не нашли того, что искали?
Расскажите нам, чего не хватает - добавьте компанию